Als de vaatwasser het niet doet

Een probleem met de vaatwasser oplossen

Als er een probleem is met uw vaatwasser, wilt u deze natuurlijk het liefst zelf oplossen. Het inschakelen van een monteur kost vaak een hoop geld, wat u in veel gevallen bespaard kan blijven. Voor het oplossen van een probleem aan de vaatwasser, moet u uiteraard eerst achterhalen wat het probleem aan de vaatwasser is. Hiervoor Doorlopen wij enkele stappen:

Als uw vaatwasser niet werkt, zijn er verschillende stappen die u kunt nemen om na te gaan waar het probleem zit, waarna u het zelf kunt oplossen:

 1. Controleer de stroomtoevoer: Zorg ervoor dat de vaatwasser is aangesloten en dat er stroom beschikbaar is. Controleer of de stekker correct is ingeplugd en of er geen probleem is met de stroomonderbreker of zekering. Probeer de vaatwasser op een ander stopcontact aan te sluiten om te zien of dit het probleem oplost.
 2. Controleer de watertoevoer: Controleer of de watertoevoerkraan naar de vaatwasser volledig open staat. Controleer ook of er geen knikken of verstoppingen in de watertoevoerleiding zijn. Het kan helpen om de watertoevoerleiding los te koppelen en schoon te maken om eventuele verstoppingen te verwijderen.
 3. Reinig de filters: Verwijder de rekken uit de vaatwasser en controleer de filters. Vuil en voedselresten kunnen zich ophopen in de filters en de waterstroom belemmeren. Reinig de filters grondig en zorg ervoor dat ze correct zijn geplaatst.
 4. Controleer de deurvergrendeling: Controleer of de deur van de vaatwasser goed sluit en vergrendeld is. Als de deur niet goed sluit, kan de vaatwasser niet starten. Controleer of er geen voorwerpen of vuil de deurvergrendeling blokkeren en zorg ervoor dat deze correct functioneert.
 5. Controleer de bedieningsknoppen: Controleer of de bedieningsknoppen van de vaatwasser correct zijn ingesteld. Zorg ervoor dat u de juiste instellingen selecteert, zoals het gewenste programma en eventuele extra functies.
 6. Reset de vaatwasser: Sommige vaatwassers hebben een resetknop of een resetprocedure. Raadpleeg de handleiding van uw specifieke vaatwasser om te zien hoe u deze kunt resetten. Het resetten van de vaatwasser kan eventuele softwareproblemen oplossen.
 7. Raadpleeg de handleiding of technische ondersteuning: Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, raadpleeg dan de handleiding van de vaatwasser voor specifieke probleemoplossingsinstructies. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de technische ondersteuning van de fabrikant of een professionele reparatiedienst om verdere diagnose en reparatie uit te voeren.

Stroom controleren

Om een probleem met de stroom van de vaatwasser op te lossen, volgt u deze stappen:

 1. Controleer de stekker: Controleer of de stekker van de vaatwasser stevig is ingeplugd in het stopcontact. Trek de stekker er voorzichtig uit en steek hem opnieuw in om er zeker van te zijn dat er een goede verbinding is.
 2. Controleer het stopcontact: Controleer het stopcontact waarop de vaatwasser is aangesloten. Probeer een ander apparaat in hetzelfde stopcontact om te controleren of er stroom aanwezig is. Als het andere apparaat ook niet werkt, kan er een probleem zijn met het stopcontact of de stroomtoevoer.
 3. Controleer de stroomonderbreker: Ga naar de meterkast en zoek de stroomonderbreker die de vaatwasser bedient. Controleer of de schakelaar naar de ‘Aan’-positie staat. Als deze is uitgeschakeld, zet hem dan weer aan.
 4. Gebruik een spanningstester: Als u een spanningstester heeft, kunt u deze gebruiken om te controleren of er spanning aanwezig is op het stopcontact waarop de vaatwasser is aangesloten. Volg de instructies van de tester en test het stopcontact om te zien of er stroom aanwezig is.
 5. Raadpleeg een elektricien: Als u na het uitvoeren van bovenstaande stappen nog steeds geen stroomtoevoer hebt naar de vaatwasser, kan er een probleem zijn met de bedrading of de elektrische aansluiting. In dat geval is het raadzaam om een professionele elektricien te raadplegen om het probleem op te lossen.

Let op: Als u niet bekend bent met elektrische werkzaamheden of als u twijfelt, is het altijd veiliger om een professionele elektricien in te schakelen om de stroomtoevoer van de vaatwasser te controleren en eventuele reparaties uit te voeren.

Watertoevoer controleren

U kunt ook een probleem met de watertoevoer van de vaatwasser hebben. Ga dit na via de volgende stappen en los het probleem zo op:

 1. Controleer de watertoevoerkraan: Zoek de watertoevoerkraan die is aangesloten op de vaatwasser. Controleer of de kraan volledig open staat. Draai de kraan met de klok mee om ervoor te zorgen dat deze niet per ongeluk gesloten is.
 2. Controleer de watertoevoerslang: Volg de watertoevoerslang vanaf de watertoevoerkraan tot aan de vaatwasser. Controleer of de slang niet geknikt, gebogen of verstopt is. Als er een knik in de slang zit, probeer deze dan voorzichtig recht te trekken.
 3. Controleer de filters: Sommige vaatwassers hebben filters in de watertoevoerleidingen om vuil en sediment tegen te houden. Controleer deze filters en reinig ze indien nodig. Verwijder voorzichtig de filters en spoel ze af onder stromend water om eventuele verstoppingen te verwijderen.
 4. Controleer de watertoevoerdruk: Controleer of er voldoende watertoevoerdruk is naar de vaatwasser. Dit kunt u doen door de watertoevoerkraan iets dichter te draaien en vervolgens weer open te draaien. Hierdoor kan er een hogere druk opgebouwd worden in het systeem.
 5. Controleer andere waterbronnen: Als er geen water in de vaatwasser komt, controleer dan of er water beschikbaar is op andere waterbronnen in uw huis, zoals de gootsteen of de badkamerkraan. Als er ook geen water uit andere bronnen komt, kan er een probleem zijn met de watertoevoer in uw huis. In dat geval is het raadzaam om contact op te nemen met een loodgieter.

Als u na het uitvoeren van bovenstaande stappen nog steeds problemen hebt met de watertoevoer van de vaatwasser, kan het zijn dat er een probleem is met de watertoevoerklep van de vaatwasser zelf. In dat geval is het raadzaam om een professionele monteur te raadplegen om het probleem te diagnosticeren en te verhelpen.

Kraan controleren

Vermoed u een probleem aan de kraan van de vaatwasser, dan kunt u het probleem oplossen door de beluchte kraan te vervangen. Om de kraan van een vaatwasser te controleren, volgt u deze stappen:

 1. Schakel de vaatwasser uit: Zorg ervoor dat de vaatwasser volledig is uitgeschakeld en dat er geen lopende programma’s actief zijn.
 2. Zoek de watertoevoerkraan: De watertoevoerkraan bevindt zich meestal onder de gootsteen of in de buurt van de vaatwasser. Volg de waterleiding vanaf de vaatwasser tot u bij de kraan komt.
 3. Controleer de positie van de kraan: Zorg ervoor dat de kraan volledig geopend is. Draai de kraan met de klok mee om deze te openen en tegen de klok in om te sluiten. Controleer of de kraan volledig open staat om voldoende water naar de vaatwasser te laten stromen.
 4. Controleer de watertoevoer: Sluit de watertoevoerkraan volledig af door deze tegen de klok in te draaien. Verwijder de waterleiding van de kraan door de bevestigingsmoer los te draaien. Houd een bak of emmer onder de leiding om eventueel uitstromend water op te vangen.
 5. Reinig de watertoevoer: Controleer de opening van de kraan en verwijder eventuele vuilresten, kalkaanslag of andere verstoppingen die de waterstroom kunnen belemmeren. Gebruik een tandenborstel, een tandenstoker of een doekje om de opening schoon te maken.
 6. Controleer de waterdruk: Draai de watertoevoerkraan langzaam open en observeer de waterstroom. Zorg ervoor dat de waterdruk voldoende is en er een stabiele stroom water naar de vaatwasser gaat. Een zwakke waterstroom kan wijzen op een probleem met de kraan of de waterleiding.
 7. Controleer op lekkages: Nadat u de kraan heeft geopend, controleert u of er lekkages zijn rondom de watertoevoerleidingen en de kraan zelf. Let op eventuele druppels, vochtige plekken of andere tekenen van lekkage. Als u een lekkage ontdekt, draai dan de watertoevoerkraan weer dicht en neem indien nodig contact op met een professionele loodgieter.

Maak de filters van de vaatwasser schoon om het probleem op te lossen

Als de vaatwasser wel aan gaat, maar zijn programma niet start, dan kan het zijn dat het filter verstopt zit. Een probleem aan de filters van uw vaatwasser oplossen, doet u in 7 stappen:

 1. Verwijder de onderste korf: Schuif de onderste korf van de vaatwasser volledig naar buiten en haal deze uit de machine. Dit geeft u toegang tot de filters.
 2. Verwijder de grove filter: Zoek de grove filter aan de onderkant van de vaatwasser. Meestal bevindt deze zich onder een rooster of draaiende arm. Draai de filter tegen de klok in en haal deze voorzichtig uit de vaatwasser.
 3. Reinig de grove filter: Spoel de grove filter af onder warm stromend water om voedselresten en vuil te verwijderen. Gebruik een zachte borstel, bijvoorbeeld een oude tandenborstel, om hardnekkige vlekken te verwijderen. Zorg ervoor dat alle openingen en gaten in de filter schoon zijn.
 4. Verwijder de fijne filter: Nadat u de grove filter hebt gereinigd, kunt u de fijne filter bereiken. Deze bevindt zich meestal onder de grove filter. Haal de fijne filter voorzichtig uit de vaatwasser.
 5. Reinig de fijne filter: Spoel de fijne filter grondig af onder warm stromend water. Gebruik een zachte borstel om eventuele vuilophopingen of verstoppingen te verwijderen. Zorg ervoor dat alle openingen en zeefjes in de filter schoon zijn.
 6. Plaats de filters terug: Nadat de filters grondig zijn gereinigd en gedroogd, plaatst u ze terug in de vaatwasser. Zorg ervoor dat ze stevig op hun plaats zitten en correct zijn uitgelijnd.
 7. Zet de onderste korf terug: Schuif de onderste korf voorzichtig terug in de vaatwasser totdat deze volledig op zijn plaats zit.

Het wordt aanbevolen om de filters regelmatig schoon te maken, bijvoorbeeld eenmaal per maand of afhankelijk van het gebruik van de vaatwasser. Dit helpt om een optimale prestatie van de vaatwasser te behouden en verstoppingen te voorkomen. Raadpleeg de handleiding van uw specifieke vaatwasser voor meer gedetailleerde instructies over het reinigen van de filters, aangezien de exacte procedure per model kan verschillen.

Pomp controleren

Als de vaatwasser wel aan gaat, maar zijn programma niet start, dan kan het zijn dat de pomp verstopt zit of niet functioneert. Wilt u een probleem aan de pomp van de vaatwasser oplossen? Om de pomp van een vaatwasser te controleren, kunt u de volgende stappen volgen:

 1. Schakel de vaatwasser uit: Zorg ervoor dat de vaatwasser volledig is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomvoorziening om veiligheidsredenen.
 2. Verwijder de onderste rekken: Haal de onderste rekken uit de vaatwasser, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot de onderkant van de machine.
 3. Zoek de pomp: De pomp bevindt zich meestal aan de onderkant van de vaatwasser. Het kan een afzonderlijk onderdeel zijn of deel uitmaken van het filtersysteem.
 4. Controleer op verstoppingen: Controleer de pomp op eventuele verstoppingen, zoals voedselresten, vuil, of andere objecten die de werking kunnen belemmeren. Verwijder voorzichtig alle verstoppingen met behulp van een pincet, een tandenstoker of een dunne borstel.
 5. Controleer de draaiende beweging: Draai de rotor van de pomp voorzichtig met uw hand. Het zou soepel moeten draaien zonder te veel weerstand. Als de rotor moeilijk draait of helemaal niet beweegt, kan dit duiden op een probleem met de pomp.
 6. Controleer de pomp op geluiden of trillingen: Terwijl u de vaatwasser laat draaien, luister naar eventuele ongewone geluiden die uit de pomp komen, zoals een zoemend geluid of ratelende geluiden. Trillingen of abnormale geluiden kunnen wijzen op een defecte pomp.
 7. Controleer de afdichtingen: Controleer of de afdichtingen rondom de pomp intact zijn en geen tekenen van schade of lekkage vertonen. Eventuele beschadigde afdichtingen moeten worden vervangen.
 8. Herplaats de onderste rekken: Nadat u de pomp heeft gecontroleerd en eventuele problemen hebt opgelost, plaatst u de onderste rekken terug in de vaatwasser.

Hoe reinig je een vaatwasser?

Het regelmatig reinigen van uw vaatwasser is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze efficiënt blijft werken en om onaangename geurtjes te voorkomen. Als u problemen met de vaatwasser heeft, kan het reinigen van de vaatwasser het probleem oplossen. Heeft u geen probleem met de vaatwasser, dan kan het reinigen van de vaatwasser problemen voorkomen. Hier zijn de stappen die u kunt volgen om uw vaatwasser schoon te maken:

 1. Verwijder de rekken: Haal de rekken uit de vaatwasser zodat u gemakkelijk toegang hebt tot alle delen van de machine.
 2. Reinig de grove resten: Verwijder eventuele grove voedselresten of vuil uit de vaatwasser. Dit kunt u doen door ze met een doekje of keukenpapier weg te vegen.
 3. Reinig de filters: Controleer de filters in de vaatwasser en verwijder eventuele vuilophopingen. Spoel de filters af onder warm water om ze grondig te reinigen. Als de filters erg vies zijn, kunt u ze laten weken in een warm sopje van mild afwasmiddel en vervolgens grondig afspoelen.
 4. Maak de sproeiarmen schoon: Controleer de sproeiarmen op verstoppingen, zoals kalk- of zeepresten. Gebruik een tandenstoker of een dunne borstel om eventuele blokkades in de sproeiarmopeningen te verwijderen. Spoel de sproeiarmen af onder warm water om ze schoon te maken.
 5. Reinig de afdichting: Controleer de afdichting rondom de deur van de vaatwasser op vuil of voedselresten. Reinig de afdichting met een vochtige doek en controleer of er geen schimmelvorming is.
 6. Ontkalk de vaatwasser: Als u hard water heeft, kan er kalkaanslag ontstaan in de vaatwasser. Gebruik een ontkalker speciaal ontworpen voor vaatwassers en volg de instructies op de verpakking om de machine te ontkalken. Dit helpt om de prestaties van de vaatwasser te verbeteren en eventuele verstoppingen te voorkomen.
 7. Voer een lege cyclus uit: Om de vaatwasser een extra reiniging te geven, kunt u een lege cyclus draaien met een vaatwasmachinereiniger of een mengsel van azijn en water. Volg de instructies op de verpakking van de reiniger of voeg een kopje azijn toe aan de lege vaatwasser en laat deze een volledige cyclus draaien.
 8. Veeg de binnenkant schoon: Neem ten slotte de binnenkant van de vaatwasser af met een vochtige doek om eventueel achtergebleven vuil of voedselresten te verwijderen.

Door regelmatig deze stappen te volgen, kunt u uw vaatwasser schoon en in goede staat houden. Raadpleeg altijd de handleiding van uw specifieke vaatwasser voor eventuele aanvullende reinigingsinstructies.

Ga uw probleem na bij de vaatwasser fabrikant

In sommige gevallen kan de fabrikant een probleem met de vaatwasser het beste oplossen. U kunt contact opnemen met de fabrikant om advies te vragen. Vraag hier dan specifiek om, anders zal de telefonist simpelweg een afspraak inplannen. Hieronder vindt u een lijst met de contactgegevens van de grootste vaatwasser fabrikanten die actief zijn in Nederland.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *